2% pre Nadáciu PRAMEŇ

Podporou našej nadácie podporíte to najcennejšie: rodiny v ťažkej životnej situácii, zdravie ľudí, talenty mladých a naše kultúrne a duchovné hodnoty.   

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Nadácia PRAMEŇ

IČO: 30867711

Právna forma: nadácia

Adresa: Heydukova 14, 81108 Bratislava

Ďakujeme.

Foto: pexels.com

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *