Podporujeme

Žiadosť o poskytnutie grantu z Konta ľudí dobrej vôle – fyzická osoba

Žiadosť o poskytnutie grantu z Konta ľudí dobrej vôle – fyzická osoba

Prostriedok na to, aby ste požiadali o finančnú pomoc z nadácie.

Žiadosť o poskytnutie grantu z Konta ľudí dobrej vôle – právnická osoba

Žiadosť o poskytnutie grantu z Konta ľudí dobrej vôle – právnická osoba

Prostriedok na to, aby ste požiadali o finančnú pomoc z nadácie.

Pokyny k vyplneniu záverečnej správy a k vyúčtovaniu finančných prostriedkov

Pokyny k vyplneniu záverečnej správy a k vyúčtovaniu finančných prostriedkov

Pokyny