Podporte nás

Činnosť našej nadácie môžete podporiť na čísle účtu:

SK9209000000000630743175

Verejné zbierky

Verejná zbierka 2020


Od 1. 7. 2020 do 31. 1. 2021 môžete podporiť verejnú zbierku Nadácie PRAMEŇ 2020
• poukázaním daru na číslo účtu: SK27 0900 0000 0006 3384 3980
zaslaním SMS s ľubovoľným textom na číslo 807 v sieti Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia. Prispejete tým na verejnú zbierku Nadácie PRAMEŇ čiastkou 2 EUR.

Výťažok zo zbierku bude použitý na podporu ľudí v núdzi, zvlášť tých, ktorí sa dostali do ťaživej situácie v dôsledku pandémie coronavírusu.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!
Zbierka bola zapísaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR do registra verejných zbierok s názvom Nadácia PRAMEŇ 2020 pod registrovým číslom 000-2020-015703.

Záverečná správa verejnej zbierky 2020

Predbežná správa verejnej zbierky 2020

Verejná zbierka 2019


Od 1. 7. 2019 do 31. 1. 2020 môžete podporiť verejnú zbierku Nadácie PRAMEŇ 2019
• poukázaním daru na číslo účtu: SK27 0900 0000 0006 3384 3980
• zaslaním SMS s ľubovoľným textom na číslo 807 v sieti Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2. Prispejete tým na verejnú zbierku Nadácie PRAMEŇ čiastkou 2 EUR.
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!
Zbierka bola zapísaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR do registra verejných zbierok s názvom Nadácia PRAMEŇ 2019 pod registrovým číslom 000-2019-020971.

Zaverecna sprava verejnej zbierky 2019 web

Predbezna sprava verejnej zbierky 2019 web

Verejná zbierka 2018


Od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 môžete podporiť verejnú zbierku Nadácie PRAMEŇ
• poukázaním daru na číslo účtu: SK27 0900 0000 0006 3384 3980
• zaslaním SMS s ľubovoľným textom na číslo 807 v sieti Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2. Prispejete tým na verejnú zbierku Nadácie PRAMEŇ čiastkou 2 EUR.
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!
Zbierka bola zapísaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR do registra verejných zbierok s názvom Nadácia PRAMEŇ pod registrovým číslom 000-2018-18369.

Záverečná správa zbierky

Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky 2018