Naše poslanie

Chceme vidieť viac dobra na Slovensku

Našim poslaním je podporovať projekty a realizovať aktivity prispievajúce k rozvoju spoločnosti a posilneniu základných spoločenských hodnôt. Podporujeme charitatívne a verejnoprospešne orientované projekty najmä v týchto oblastiach:

  • rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv,
  • rozvoj školstva, vedy a vzdelania,
  • rozvoj filantropie,
  • sociálny rozvoj spoločnosti,
  • rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej spolupráce,
  • rozvoja európskej integrácie,
  • poskytovanie individuálne určenej pomoci.

Svoje poslanie realizujeme podporou fyzických i právnických osôb  a realizovaním iných podporných aktivít, napríklad benefičných koncertov.

Naša vízia

Pomáhame posilniť základné spoločenské hodnoty
church.png

Rôznymi podujatiami prispievame k rozvoju a ochrane kultúrnych a duchovných hodnôt v spoločnosti.

equality.png

Veríme, že ochrana ľudských práv je dnes veľmi dôležitá, a preto sa ju snažíme všemožne podporovať.

classroom.png

K efektívnemu napredovaniu našej krajiny je potrebné mať kvalitné školstvo a vedu.

Náš tím

MÁRIA FIGEĽOVÁ

predsedníčka nadácie

ALENA HERIBANOVÁ

členka správnej rady nadácie

IVAN UHLIARIK

člen správnej rady nadácie

JÁN OPARTY

člen správnej rady nadácie

MÁRIA ŠMIDOVÁ

členka správnej rady nadácie

MAREK MICHALČÍK

správca nadácie