Večer ľudí dobrej vôle výnimočne bez divákov

Večer ľudí dobrej vôle sa tento rok uskutočnil na poďakovanie tým, ktorí najviac pomohli pri zvládaní pandémie a na podporu tým, ktorí sú najviac postihnutí jej dôsledkami. Koncert sa výnimočne a symbolicky uskutočnil bez divákov, tentoraz v majestátnom priestore Dómu Svätého Martina v Bratislave a za účasti hviezd slovenského operného neba. Koncert v premiére odvysielala RTVS na Dvojke v sobotu 4. júla 2020.   

Nadácia PRAMEŇ v spolupráci s RTVS pripravila v predvečer sviatku svätých Cyrila a Metoda benefičný charitatívny koncert s názvom „Večer ľudí dobrej vôle“, ktorý v priamom prenose vysielala RTVS. Podujatie každoročne pripomína nadčasový a univerzálny význam hodnôt posolstva našich vierozvestcov pre našu kultúru aj duchovný rozvoj nášho geopriestoru. Výťažok z verejnej zbierky, na podporu ktorej sa koncert uskutočnil, bude tento raz použitý na pomoc ľuďom postihnutým dôsledkami koronakrízy. Zvlášť na pomoc rodinám s postihnutými deťmi, pre ktoré majú dôsledky koronakrízy existenčné dôsledky. Verejnú zbierku je možné podporiť ľubovoľnou čiastkou na čísle účtu SK27 0900 0000 0006 3384 3980 alebo zaslaním SMS s ľubovoľným textom na číslo 807 v sieti Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia. Na účel zbierky ide 100% z darcovskej z SMS vo výške 2 EUR.     

Na koncerte vystúpili sólisti Opery SND Eva Hornyaková, Pavol Remenár spolu s dnes svetovo najžiadanejším slovenským tenoristom Pavlom Bršlíkom. Hviezdnu zostavu doplnili klavírista Robert Pechanec, Danubius Octet Singers a Božidara Turzonovová s Alenou Heribanovou. Nad koncertom prevzali záštitu Ján Figeľ a Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.

Po mesiacoch izolácie spôsobených pandémiou sme koncertom chceli vyjadriť  vďačnosť za statočnosť ľuďom v našej krajine, ktorá ustála čas neistoty a strachu z neznámeho. A zároveň by sme radi pomohli rodinám, ktoré sa dostali do nezávideniahodnej situácie a bojujú s existenčnými problémami,” – uviedol Marek Michalčík, správca Nadácie PRAMŇ.

V roku 2020 sa konal už 14. ročník koncertu. Po Trnave, Levoči, Ružomberku, Prešove, Nitre a Košiciach koncert po prvý krát zavítal do hlavného mesta. Večer ľudí dobrej vôle je duchovne, programovo i termínovo prepojený s rovnomenným podujatím v moravskom Velehrade. 

Tento rok sa vďaka spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR nahrávka koncertu dostane aj divákom v zahraničí prostredníctvom interných aktivít Slovenských inštitútov a Zastupiteľských úradov SR.

V roku 2019 Nadácia PRAMEŇ podporila 16 projektov v celkovej výške 14 500,- Eur. Pomoc zamerala na riešenie krízových situácií rodín a jednotlivcov, podporu štúdia nadaným študentom a dlhodobým projektom na podporu rodín, mládeže a zomierajúcim.

Realizáciu nahrávky koncertu podporili: Bratislavská arcidiecéza, Strabag, Cythopathos, Eustream, Siemens, Asseco, Orange Slovensko, Tatrabanka, Poštová banka a Philip Morris Slovakia. Nadácia Prameň ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o realizáciu koncertu a rovnako aj všetkým darcom.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *