Ľudskosť kvitla na Slovensku aj v roku 2019

Hlavným zámerom Nadácie PRAMEŇ je chrániť a podporovať najdôležitejšie ľudské hodnoty. Potrebné je ich vnášať do verejného priestoru, ale tiež realizovať v praxi. A o to sa nadácia usilovala aj v roku 2019.   

V predvečer sviatku svätých Cyrila a Metoda, dňa 4. 7. 2019, sa v centre Košíc uskutočnil slávnostný koncert „Večer ľudí dobrej vôle“. Toto tradičné podujatie pripomína nadčasový a univerzálny význam hodnôt a posolstva svätých Cyrila a Metoda. Koncert pripravila Nadácia PRAMEŇ v spolupráci s Mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom. Nad koncertom prevzali záštitu Ján Figeľ, osobitný vyslanec pre slobodu náboženstva alebo viery mimo EÚ, Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, primátor Košíc Jaroslav Polaček a Mons. Bernard Bober, sídelný arcibiskup Košickej arcidiecézy. Koncert vysielala v priamom prenose RTVS. V roku 2019 sa uskutočnil už 13. ročník koncertu, v Košiciach po prvý raz v jeho histórii. Večer ľudí dobrej vôle je duchovne, programovo i termínovo prepojený s rovnomenným podujatím v moravskom Velehrade. Na koncerte vystúpili Orchester Júliusa Selčana, Zbor Sv. Cecílie pod vedením Viliama Gurbaľa, operný spevák Gustáv Beláček, hviezda slovenskej folklórnej scény Štefan Štec s kapelou, jazzová speváčka Lucia Lužinská, košická popová formácia Peter Bič projekt a legenda československej rockovej i filmovej hudby Zdeněk Merta. Spolu s ním vystúpili aj jeho manželka Zora Jandová, dcéra Ester Mertová a slovenská speváčka Viktória Matušovová. Večerom sprevádzal divákov hudobník a moderátor Ondrej Kandráč.

Poslaním nadácií je podporovať dobré projekty. V roku 2019 Nadácia PRAMEŇ podporila 16 projektov v celkovej výške 14 500,- Eur. Pomoc sme zamerali na riešenie krízových situácií v šiestich konrétnych rodinách, trom ľuďom v zdravotných ťažkostiach sme pomohli v liečebnom procese, pomohli sme nadanému študentovi v štúdiu prírodných vied na Cambridge a ďalším šiestim organizáciám, ktoré sa venujú rodinám, mládeži i zomierajúcim.

Je pre nás vždy veľkým zážitkom a zadosťučinením, keď môžeme podporiť projekty, ktoré sú naplnené veľkým odhodlaním pomáhať druhým. Na Slovensku máme silné zázemie kvalitných organizácií, ktoré vedia s veľkou ľudskosťou a profesionalitou pomáhať núdznym. Sme radi, že môžeme byť toho súčasťou”, skonštatoval správca nadácie, Marek Michalčík.

Prostriedky na podporené projekty pochádzajú z verejnej zbierky z roku 2018. Najviac darcov podporilo túto zbierku formou darcovských SMS na čísla partnerov Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *