Večer ľudí dobrej vôle v Košiciach

Koncert Večer ľudí dobrej vôle vyslal z Košíc posolstvo solidarity a úcty k cyrilometodskej tradícii.

V predvečer sviatku svätých Cyrila a Metoda, dňa 4. 7. 2019, sa v centre Košíc uskutočnil slávnostný charitatívny koncert „Večer ľudí dobrej vôle“. Toto tradičné podujatie pripomína nadčasový a univerzálny význam posolstva svätých Cyrila a Metoda. Výťažok z verejnej zbierky, na podporu ktorej sa koncert uskutočnil, bude použitý na rozvoj dobrovoľníctva a pomoc ľuďom v núdzi. 

Koncert pripravila Nadácia PRAMEŇ  v spolupráci s Mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom. Nad koncertom prevzali záštitu Ján Figeľ, osobitný vyslanec pre slobodu náboženstva alebo viery mimo EÚ, Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, primátor Košíc Jaroslav Polaček a Mons. Bernard Bober, sídelný arcibiskup Košickej arcidiecézy. Koncert vysielala v priamom prenose RTVS. Tento rok sa uskutočnil už 13. ročník koncertu, v Košiciach po prvý raz v jeho histórii. Večer ľudí dobrej vôle je duchovne, programovo i termínovo prepojený s rovnomenným podujatím v moravskom Velehrade.

Na koncerte vystúpili Orchester Júliusa Selčana, Zbor Sv. Cecílie pod vedením Viliama Gurbaľa, operný spevák Gustáv Beláček, hviezda slovenskej folklórnej scény Štefan Štec s kapelou, jazzová speváčka Lucia Lužinská, košická popová formácia Peter Bič projekt a legenda československej rockovej i filmovej hudby Zdeněk Merta. Spolu s ním vystúpili aj jeho manželka Zora Jandová, dcéra Ester Mertová a slovenská speváčka Viktória Matušovová. Večerom sprevádzal divákov Ondrej Kandráč.

Diváci mohli počas priameho prenosu podporiť verejnú zbierku Nadácie PRAMEŇ určenú na pomoc ľuďom v núdzi a rozvoj dobrovoľníctva. Zaslaním SMS s ľubovoľným textom na číslo 807 v sieti Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia tak prispeli čiastkou 2 eurá na Konto ľudí dobrej vôle Nadácie PRAMEŇ.

“Na zbierku je možné prispieť formou SMS až do 31. 1. 2020 alebo zaslaním daru priamo na číslo účtu SK27 0900 0000 0006 3384 3980. Zo zbierky plánujeme podporiť predovšetkým projekty na podporu rodín v zlej sociálnej situácii a rozvoj dobrovoľníctva,” uviedol Marek Michalčík, správca Nadácie PRAMEŇ .    

V roku 2018 Nadácia PRAMEŇ podporila 17 projektov v celkovej výške 11 700 eur. Najviac projektov bolo zameraných na podporu zdravia, na podporu práce s rodinami a sociálnu pomoc rodinám.

Nadácia Prameň ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o realizáciu koncertu a rovnako aj všetkým darcom.

Foto: Adam Figeľ

Fotogaléria na Flicr

Záznam koncertu v archíve RTVS

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *