Večer ľudí dobrej vôle 2019

Každoročne v predvečer sviatku svätých Cyrila a Metoda pripravuje Nadácia PRAMEŇ benefičný charitatívny koncert s názvom „Večer ľudí dobrej vôle“, ktorý v priamom prenose vysiela RTVS. Podujatie pripomína nadčasový a univerzálny význam posolstva byzantskej misie svätých Cyrila a Metoda. Výťažok z verejnej zbierky, na podporu ktorej sa koncert uskutoční, bude použitý na charitatívne ciele na pomoc ľuďom v núdzi.

Tento rok sa koncert po prvý krát v histórii uskutoční v metropole východného Slovenska v Košiciach. Koncert sa uskutoční 4. júla 2019 o 20:00 na Hlavnej ulici. Na koncerte vystúpia Ondrej Kandráč, Peter Bič projekt, Orchester J. Selčana, Zbor Sv. Cecílie, Štefan Štec, Lucia Lužinská a legenda československej hudby Zdeněk Merta. Nad koncertom prevzali záštitu Ján Figeľ, osobitný vyslanec pre slobodu náboženstva alebo viery mimo EÚ, Rastislava Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, primátor Košíc Jaroslav Polaček a Mons. Bernard Bober, sídelný arcibiskup Košickej arcidiecézy.

V roku 2019 sa koná už 13. ročník koncertu. Po Trnave, Levoči, Ružomberku, Prešove či Nitre sa koncert premiérovo uskutoční v Košiciach. Večer ľudí dobrej vôle je duchovne, programovo i termínovo prepojený s rovnomenným podujatím v moravskom Velehrade.

Od 1. 7. 2019 až do 31. 1. 2020 je možné podporiť verejnú zbierku Nadácie PRAMEŇ určenú na pomoc ľuďom v núdzi. Zaslaním SMS s ľubovoľným textom na číslo 807 v sieti Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia prispejete čiastkou 2 EUR na Konto ľudí dobrej vôle Nadácie PRAMEŇ. Zbierku je možné podporiť ľubovoľnou čiastkou aj priamo na číslo účtu SK27 0900 0000 0006 3384 3980. Nadácia Prameň plánuje zo zbierky podporiť predovšetkým projekty na podporu rodín v zlej sociálnej situácii a podporu vzdelania študentov zo slabších sociálnych pomerov.   

V roku 2018 Nadácia PRAMEŇ podporila 17 projektov. Najviac projektov bolo zameraných na podporu zdravia, potom na podporu práce s rodinami a sociálnu pomoc rodinám, na podporu kultúrnych a duchovných hodnôt a na pomoc študentom v zlej sociálne situácii. Nadácia podporila aj projekt výstavby sociálneho centra pre mladých dospelých.

Nadácia Prameň ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o realizáciu koncertu a rovnako aj všetkým darcom.

Fotogaléria z koncertu z roku 2018

Koncert z roku 2018 v zázname RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13519

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *