Podporte Konto ľudí dobrej vôle

Od 1. 7. 2018 až do 31. 12. 2018 je možné podporiť verejnú zbierku Nadácie PRAMEŇ určenú na pomoc ľuďom v núdzi. Zaslaním SMS s ľubovoľným textom na číslo 807 v sieti Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia prispejete čiastkou 2 EUR na Konto ľudí dobrej vôle Nadácie PRAMEŇ. Zbierku je možné podporiť ľubovoľnou čiastkou aj priamo na číslo účtu SK27 0900 0000 0006 3384 3980. ĎAKUJEME.

Nadácia Prameň od roku 2006 podporila stovky projektov na pomoc ľuďom v núdzi. Najčastejšie boli podporené projekty určené na poskytnutie pomoci rodinám v ťažkej životnej situácii, na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím a na štipendiá pre študentov zo zlých sociálnych pomerov. Na podporu zbierky nadácia organizuje dva významné koncerty. Prvý s názvom Večer ľudí dobrej vôle 4. júla v predvečer sviatku svätých Cyrila a Metoda a druhý s názvom V slovenskom betleheme na Druhý sviatok vianočný 26. 12. Obidva vysiela v priamych prenosoch RTVS

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *