Benefičný koncert Večer ľudí dobrej vôle bude v Nitre

Každoročne v predvečer sviatku svätých Cyrila a Metoda pripravuje Nadácia Prameň benefičný koncert s názvom „Večer ľudí dobrej vôle“, ktorý v priamom prenose vysiela RTVS. Podujatie chce umeleckým spôsobom pripomenúť nadčasový a univerzálny význam posolstva byzantskej misie svätých Cyrila a Metoda – spolupatrónov Európy.

Tento rok na koncerte vystúpi slovenská popová hviezda Kristína, šarm francúzkych šansónov do programu vnesie Janais a slovenskú folkovú a pesničkársku tradíciu zastúpi Jana Andevská. O ľudové a duchovné zarámcovanie koncertu sa postarajú členovia Poddukeľského umeleckého ľudového súboru spolu s operným spevákom Otom Kleinom. Večer bude moderovať Janette Štefánková. Nad koncertom prevzali záštitu Ján Figeľ, Osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ, Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra a Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup.

Podujatie už tradične ponúka široký priestor na stretnutie ľudí dobrej vôle, rôznych organizácií a komunít, ktoré svojimi charitatívnymi aktivitami nezastupiteľným spôsobom prispievajú k tvorbe ľudského porozumenia, spolupatričnosti a solidarity.

Od 1. 7. 2018 až do 31. 12. 2018 je možné podporiť verejnú zbierku Nadácie PRAMEŇ určenú na pomoc ľuďom v núdzi. Zaslaním SMS s ľubovoľným textom na číslo 807 v sieti Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia prispejete čiastkou 2 EUR na Konto ľudí dobrej vôle Nadácie PRAMEŇ. Zbierku je možné podporiť ľubovoľnou čiastkou aj priamo na číslo účtu SK27 0900 0000 0006 3384 3980.

Výťažok z koncertu Nadácia PRAMEŇ venuje na charitatívne ciele na pomoc ľuďom v núdzi. V roku 2018 sa koná už 12. ročník koncertu. Po Trnave, Levoči, Ružomberku či Prešove sa koncert po rokoch opäť vracia do starobylej Nitry. Večer ľudí dobrej vôle je duchovne, programovo i termínovo prepojený s rovnomenným podujatím v moravskom Velehrade.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *