Tradičný benefičný koncert s názvom Večer ľudí dobrej vôle sa znova vrátil do Levoče. Tento rok sa divákom predstavila hviezdna kombinácia interpretov. Okrem Evy Hornyákovej, Ota Kleina a Kandráčovcov na pódiu vystúpili aj F6, No Name a speváci zo súťaže Superstar – Martin Šafařík, Tereza Mandzáková a porotkyňa Ewa Farná. To všetko na Námestí Majstra Pavla 4.7.2013. Tí, ktorí do Levoče nemohli prísť osobne, mohli sledovať celú akciu aj z pohodlia obývačky vďaka priamemu prenosu RTVS.

Hlavnou myšlienkou celej akcie je pomáhať potrebným a pomôcť nám môžete aj Vy. Ako? Je to jednoduché – v období od 1.7.2013 do 31.12.2013 stačí zaslať prázdnu sms na číslo 807 v sieti všetkých slovenských mobilných operátorov v hodnote 1 EURO, alebo prispieť ľubovoľnou čiastkou na

náš účet číslo 0633843980/0900.

Ďakujeme, že nám už 7 rokov pomáhate pomáhať.

Večer ľudí dobrej vôle

benefičný koncert konaný každoročne 4.7. v predvečer štátneho sviatku SR sv. Cyrila a Metoda

Zámer projektu

Toto jedinečné kultúrno-spoločenské podujatie v rôznych podobách a polohách reflektuje nadčasový univerzálny význam a odkaz posolstva byzantskej misie svätých Cyrila a Metoda – spolupatronov Európy. Aktualizáciou tohto posolstva chceme ponúknuť slovenskému i medzinárodnému spoločenstvu pôsobivé podujatie, ktoré tvorivo a v dôstojnom prostredí hľadá odpovede na zásadné otázky ľudského porozumenia, spolupatričnosti, solidarity a tolerancie. Z tohto uhla pohľadu je programová skladba koncipovaná tak, aby zohľadňovala nielen multigeneračné a multižánrové hľadiská, ale aj korešpondovala s tradíciou kresťanskej kultúry, ktorá je z aspektu vzdelanosti a duchovnej podstaty našej štátnosti neodmysliteľne spojená s pôsobením vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda. Nemožno tiež obísť ani samotný štátny sviatok, pričom v tomto ohľade ponúka naše podujatie široký priestor na stretnutie všetkých ľudí dobrej vôle, vrátane rôznych organizácií a komunít, ktoré svojimi charitatívnymi aktivitami nezastupiteľným spôsobom prispievajú do procesu budovania občianskej spoločnosti na Slovensku. Večer ľudí dobrej vôle je duchovne i programovo prepojený s rovnomenným podujatím v moravskom Velehrade.

Ciele projektu

Predstaviť a oceniť najvýznamnejšie charitatívne aktivity v projekte „Charity, ktoré svet nevidí“ a umožniť tak širokej verejnosti tieto podporiť. Treba zdôrazniť, že projekt vnímame aj ako inšpiratívnu výzvu pre ďalších potencionálnych záujemcov, sympatizantov, spolupracovníkov, či sponzorov, ktorým nie je ľahostajná nezištná pomoc blížnemu, empatia a hodnoty ekumenizmu, tak ako slovenským a českým umelcom, ktorí sa v rámci programu každoročne predstavili a predstavia.

Fotografie

Niekoľko vybraných fotografií nájdete v galérii udalosti Večer ľudí dobrej vôle.

Menu