V roku 2018 sme podporili 17 projektov

V roku 2018 Nadácia Prameň podporila 17 projektov v celkovej výške 11 400,- Eur. Najviac projektov bolo zameraných na podporu zdravia na nákup zdravotných pomôcok a terapií (7), päť projektov sa venovalo podpore práce s rodinami a sociálnu pomoc rodinám, po dva projekty na podporu kultúrnych a duchovných hodnôt a pomoc študentom v zlej sociálne situácii. Nadácia Prameň podporila aj projekt výstavby sociálneho centra pre mladých dospelých (dom na polceste).

Prostriedky na projekty pochádzajú z verejnej zbierky z roku 2017. Najviac darcov podporilo túto zbierku počas koncerti V slovenskom betleheme 2017 formou darcovských SMS na čísla partnerov Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia.

Aj v roku 2018 Nadácia Prameň sa podieľala na dvoch tradičných koncertoch. V júli to bol outdoor koncert Večer ľudí dobrej vôle v Nitre a v decembri vianočný koncert V slovenskom betleheme v oravskej obci Mútne. Získané prostriedky z verejnej zbierky z minulého roka bude nadácia prerozdeľovať v roku 2019.

“Sme veľmi radi, že sme mohli vďaka štedrosti darcov podporiť aspoň niektoré projekty. Niekedy sa jednalo skutočne o krízové situácie. Podporili sme napríklad mnohodetnú rodinu, v ktorej zomrel otec a matka zostala s deťmi sama alebo viaceré rodiny s postihnutými deťmi, ktoré potrebujú špeciálnu zdravotnú pomoc a tá bohužiaľ nie je hradená zo zdravotného poistenia. Podporili sme tiež centrá pre rodinu, ktoré systematicky a celoročne poskytujú všestrannú pomoc rodinám,“ priblížil správca nadácie Marek Michalčík.

Foto: pexels.com   

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *