Večer ľudí dobrej vôle 2018

Každoročne v predvečer sviatku svätých Cyrila a Metoda pripravuje Nadácia Prameň benefičný koncert s názvom „Večer ľudí dobrej vôle“, ktorý v priamom prenose vysiela RTVS. Podujatie chce umeleckým spôsobom pripomenúť nadčasový a univerzálny význam posolstva byzantskej misie svätých Cyrila a Metoda – spolupatrónov Európy. Výťažok z verejnej zbierky Nadácie Prameň, na podporu ktorej sa koncert uskutočnil, bude použitý na charitatívne ciele na pomoc ľuďom v núdzi.

Nitra, 4. 7. 2018. Tento rok sa koncert uskutočnil v centre starobylej Nitry na Svätoplukovom námesti. Na koncerte vystúpila slovenská popová hviezda Kristína, šarm francúzkych šansónov do programu vnieslaspeváčka Janais a slovenskú folkovú a pesničkársku tradíciu zastúpila Jana Andevská. O ľudové a duchovné zarámcovanie koncertu sa postarali členovia Poddukeľského umeleckého ľudového súboru spolu s operným spevákom Otom Kleinom. Večer moderovala Janette Štefánková. Nad koncertom prevzali záštitu Ján Figeľ, osobitný vyslanec EÚ, Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra a Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup.

Podujatie už tradične ponúka široký priestor na stretnutie ľudí dobrej vôle, rôznych organizácií a komunít, ktoré svojimi charitatívnymi aktivitami nezastupiteľným spôsobom prispievajú k tvorbe ľudského porozumenia, spolupatričnosti a solidarity.

Od 1. 7. 2018 až do 31. 12. 2018 je možné podporiť verejnú zbierku Nadácie PRAMEŇ určenú na pomoc ľuďom v núdzi. Zaslaním SMS s ľubovoľným textom na číslo 807 v sieti Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia prispejete čiastkou 2 EUR na Konto ľudí dobrej vôle Nadácie PRAMEŇ. Zbierku je možné podporiť ľubovoľnou čiastkou aj priamo na číslo účtu SK27 0900 0000 0006 3384 3980.

Výťažok z koncertu Nadácia PRAMEŇ venuje na charitatívne ciele na pomoc ľuďom v núdzi. V roku 2018 sa koná už 12. ročník koncertu. Po Trnave, Levoči, Ružomberku či Prešove sa koncert po rokoch opäť vrátil do starobylej Nitry. Večer ľudí dobrej vôle je duchovne, programovo i termínovo prepojený s rovnomenným podujatím v moravskom Velehrade.

Nadácia Prameň ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o realizáciu koncertu a rovnako aj všetkým darcom.

Fotogaléria z koncertu

Koncert v zázname RTVS https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13519/161066

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *