vsb_2-final

Zaslaním prázdnej SMS na číslo 807 v sieti mobilných operátorov Slovak Telekom, Orange Slovensko a O2 prispejete sumou 1 EURO na Konto ľudí dobrej vôle.

Pomôžte nám pomáhať.

Ďakujeme

V slovenskom Betleheme

Vianočný benefičný koncert

Zámer projektu

Generácie predkov vkladali obsah univerzálneho vianočného posolstva do pôsobivej umeleckej reflexie – do kolied, piesní a vinšov. Takto autenticky sa potom zmysel vianočného posolstva premietol aj do života a vzťahov medzi ľuďmi. Ľudové zvyky a obyčaje sa v prúdení času prenášali z pokolenia na pokolenie ako jedinečné bohatstvo, podmanivé kultúrne dedičstvo, vlastné a blízke celej civilizovanej spoločnosti. Poznanie týchto zvykov, ich uchovávanie a šírenie vnímame ako výraz úcty dnešných generácií k našej slovenskej kultúre a odkazu otcovizne. Prirodzeným symbolom vianočnej tradície je aj monumentálny Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej, ktorý inšpiroval organizátorov k myšlienke usporadúvania vianočných benefičných koncertov. Vianočné koncerty sa vždy tešia veľkej diváckej priazni a majú vysokú umeleckú i spoločenskú úroveň.

Ciele projektu

Formou benefičných koncertov chceme predstaviť pásmo vianočných kolied a vinšov zo Slovenska v duchu idey Vianoce – posolstvo lásky, pokoja a radosti v pôsobivom prevedení vynikajúcich ľudových umelcov a súborov z rôznych regiónov Slovenska . Zároveň chceme v pravidelných časových cykloch podporovať šľachetné charitatívne projekty – Charity, ktoré svet nevidí. Pri napĺňaní zámeru vianočných benefičných koncertov vychádzame aj zo známej slovenskej koledníckej tradície. Kolednici dostávali od rodín, ktoré navštívili, malé darčeky – koledu. V zmysle odkazu tejto tradície aj my našimi koncertmi symbolicky koledujeme, pričom získanú koledu chceme venovať na ušľachtilé charitatívne ciele. Vychádzame teda z presvedčenia, že i v dnešnej pretechnizovanej dobe ostávajú princípy ľudského konania a človečenskej spolupatričnosti naďalej nemenné a odveké. A preto nám ostáva napokon len to, čo sme rozdali

Predkladanie žiadostí

Žiadosti predkladajte do 15. 11.

Fotografie z udalosti

Niekoľko fotografií z minulých akcií nájdete v galérii udalosti V slovenskom Betleheme.

 

Menu