Nadácia Prameň podporila rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami z Trnavy a okolia.

V dňoch 21. – 23. 6 2013 sa uskutočnilo s podporou nadácie Prameň výlet pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami. Pomoc dostali ako dar na koncerte ľudí dobrej vôle, ktorý sa uskutočnil 4.7.2012 v Trnave.

Pod záštitou Katedry náuky o rodine Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Centra pre pomoc rodinám v Trnave – svojpomocnej skupiny rodičov s postihnutými deťmi, tento víkendový pobyt naplnil cieľ, ktorý si nadácia Prameň dala pred seba, pomôcť rodinám,  rodičom a ich deťom možnosť oddýchnuť si a tak načerpať nové sily. Prítomnosť odborníkov z rôznych oblastí zároveň vytvorila priestor na možnosť konzultovať problémy s nimi v neformálnom, príjemnom prostredí. Mnohé z rodín sa zúčastnili takéhoto stretnutia spolu s inými rodinami prvýkrát, čo bolo pre nich dobrou príležitosťou zblížiť sa a vzájomne si pomôcť.

Miesto, kde sa „víkendovka“  konala,  malo výstižný názov:  Rodinkovo. Chata s týmto názvom sa nachádza v Belušských Slatinách neďaleko Beluše. Toto centrum, patriace žilinskej diecéze, poskytuje príležitosti pre rodiny, ktoré si chcú spoločne oddýchnuť. Vedie ho duchovný otec Roman Seko.

Bolo to prvé stretnutie svojho druhu v tomto zariadení. Bolo potrebné pripraviť bezbariérové sociálne zariadenie, čo domáci zvládli vo veľmi krátkom čase. Stretli sa tu rodiny, ktoré sa predtým poväčšine nepoznali, navyše mnohé z nich boli na takomto výlete prvýkrát. Napriek tomu bol výsledok viac než dobrý. Pri záverečnom „zdieľaní“ mnohí z prítomných vyjadrili, že pokoj a radosť ktorú tam zažili za tieto tri dni, si odnášajú domov a bude pre nich posilou ešte dlho.

Každý deň bola aj sv. omša celebrovaná duchovným otcom Matejom Kasanom z Centra pomoci pre rodinu v Trnave, ktorý má na starosti duchovnú službu pre rodiny. Vytvorilo sa tak silné ľudské aj duchovné spoločenstvo.

V sobotu doobeda sa program pre rodičov a deti rozdelil. Dobrovoľníci spolu s deťmi trávili čas na vychádzke. Pre rodičov bola pripravená  prednáška na tému: Ako zvládať emócie, ktorú viedol PhDr. Mário Schwarz, z katedry psychológie FF TU, ktorý zároveň pracuje s rodinami v Centre pomoci pre rodinu. Po prednáške sa mohli s nim rodičia súkromne porozprávať, čo mnohí využili.

Rovnako pozitívne pobyt hodnotili aj  dobrovoľníci – študenti 1. ročníka mgr. štúdia odboru náuka o rodine a tiež i dobrovoľníci z Centra pre pomoc rodinám v Trnave. I keď ich úlohou bolo  pripraviť program pre celý pobyt, aj oni z tohto pobytu načerpali veľa síl. Program, ktorý pripravovali, bol zameraný na individuálny prístup ku deťom. Každé dieťa malo svojho osobného dobrovoľníka, ktorý sa mu počas víkendu venoval. Boli prechádzky a tiež rôzne hry a rozhovory. Dobrovoľníci sa zároveň venovali rodičom. Najkrajšími momentmi boli spoločné chvíle pri táboráku, kde sa dokázali všetci uvoľniť a potešiť navzájom. Prekvapením bola pre všetkých návšteva vzácneho hosťa, biskupa žilinskej diecézy Tomáša Gálisa a rektora Trnavskej univerzity prof. Mareka Šmida. Pre všetkých bola ich prítomnosť a zapojenie sa do hier a diskusií skutočne povzbudzujúca. Celý pobyt sa niesol v mimoriadne priateľskej atmosfére, bola cítiť obrovská jednota a spolupatričnosť. Účastníci osobne prežili niečo, o čom doteraz len počúvali na prednáškach. Bol to neopísateľný pocit. Na koniec treba dodať ešte jednu vetu, ktorá vyjadruje prianie všetkých: týmto nič nekončí ale naopak práve začína.

Fotky:

uby

uby

uby

uby

 

Zverejnené používateľom Administrátor Truni dňa 27.06.2013 – 13:48

Menu