Zdravie

Grant je určený na podporu zdravotníckych zariadení na zakúpenie potrebných špeciálnych prístrojov ako aj pre telesne a zdravotne postihnutých občanov na zakúpenie potrebných zdravotníckych pomôcok. Výška poskytnutej pomoci nie je ohraničená, o jej poskytnutí rozhodne správna rada.

Termín predkladania žiadosti: do 31.12.

Formuláre

Žiadosť o poskytnutie grantu z Konta ľudí dobrej vôle PO

Žiadosť o poskytnutie grantu z KĽDV FO

Pokyny k vyplneniu záverečnej spravy a k vyúčtovaniu finančných prostriedkov

Menu